Uw gegevens

Voorbeeld opzegbrief,,

, 01-06-2020

Betreft: opzeggen verzekering

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief verzoek ik u om mijn verzekering met onderstaande gegevens per te beëindigen.

Polisnummer:
Naam:
Adres:
Postcode + plaats:

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging tegemoet.

Met vriendelijke groet,